Visit Telemark

Stølsruta i Valdres

Historisk Rute - Jotunheimen

TINE Stølsmjølk

Sommerne 2017 og 2018 produserte vi to reklamefilmer for TINE Stølsmjølk. Stølsmjølk fra Valdres er en lettmelk av ypperste kvalitet fra melkekyr på sommerbeite i Valdresfjellene, og vi var så heldige at vi kunne få slå følge med både budeier og dyr på stølene.

Kraftriket

Kraftriket er den lokale strømleverandøren i Valdres, Ringerike, Modum og Sigdal. De har Kraftriket-fondet, og sponser mange lokal lag og foreninger hver eneste år. Gjennom alle disse lagene og foreningene finnes det mange spennende historier som må fortelles, og vi har vært så heldige at vi får lov til å levere film og bilder for Kraftriket.

Crispi Italy


Powered by SmugMug Owner Log In