Prosjekt

Boken «Badstufolk»

Badstufolk 1
En bok om norsk badstukultur
og veien til gode badstuopplevelser

Sommeren og høsten 2021 tok vi bilder til boken «Badstufolk», skrevet av badstuentusiatene Hallgrim Rogn Børhus og Knut Lerhol fra Vang i Valdres. Boken er designet av Eirik Høyme Rogn, og gitt ut på Frisk Forlag.