Prosjekt

LY - en fotoutstilling på Grøtøy

Tareskogen er havets urskog. Det er ekstremt mange arter som finner ly, tilhold og mat i tareskogen. Det er sagt at ⅓ av verdens biologiske mangfold tar tilhold rundt tareskog og tidevannssonen
En fotoutstilling av Yngve Ask
Yngve åpnet sommeren -23 en utendørs fototutstilling på Grøtøy, Steigen. Det er en helårs-fotoutstilling, og den er åpen for alle.

Ei trygg havn i et urolig hav er hva Grøtøya først og fremst har vært - og er - for mange. Her finnes ly for mennesker og dyr, i skjæringspunktet mellom naturrikdom og trygghet. I skogen, i fjære og flo sjø, hus og hytter.