fbpx

Stølsruta

Valdres Natur-og kulturpark
  • Om VNK
  • Valdres Natur-og Kulturpark er videreutviklet fra det opprinnelig regionrådet i Valdres - et interkommunalt selskap de seks Valdres-kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Etnedal, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal har gått sammen om.
  • Om prosjektet
  • I samarbeid med DNT har VNK skiltet Stølsruta gjennom Valdres. Sommeren 2019 laget vi en film og fotografere ruten.